4 Mart 2017 Cumartesi

Gündoğdu Beyatalarımız gündüz alp (süleyman şah) önderliğinde moğol istilası ile birlikte aral havzasından ayrılarak önce merv-mahan bölgesine sonra sırasıyla maveraünnehir ve horasan, ahlat ve adilcevaz, muş, malazgirt, eleşkirt, sürmeliçukur, amasya, mardin, elbistan, halep, caer, şam, çukurova, urfa, diyarbakır, erzurum, pasin ovası, kayseri, kızılırmak vadisi, sivas, kırşehir, ankara-karacadağ’a kadar uzanan bir göçten sonra selçuklu sultanı tarafından domaniç ve söğüt’e yerleştirilmişlerdir. gündüz alp (süleyman şah)’in dört oğlu vardı; SUNGUR TİGİN, gündoğdu, dündar ve ertuğrul. sungur tigin ve gündoğdu ailelerini alarak türkistan’a geri dönmüşlerdir. (sungur tekin ve gündoğdu ile orta asyaya giden aşiretin akıbeti hakkında tarihler de bir kayıt ve bilgi yoktur. )

FARKLI BİR KAYNAK DAHA
Osmanlı İmparatorluğu’nu kuracak olan Oğuzların Kayı boyu yıllarca Sürmeli Çukuru’nda kalmışlardır. Kayıların Beyi olan Süleyman Şah, Fırat Nehri’ni geçerken suya kapılıp boğulur. Süleyman Şah’ ın dört oğlundan SONGUR TİGİN ve Gündoğdu kendilerine uyan kavimleri ile geri dönüp İrana gitmişlerdir . Ertuğrul Bey ve kardeşi Dündar Bey ise geri dönmeyerek 400 çadırlık konar-göçer ahalisi ile Sürmeli Çukurunda uzun süre yaşadıktan sonra batıya doğru ilerleyerek Karadağ, Söğüt ve Domaniç civarına yerleşmişlerdir

KAYNAK TC kültür turizm bakanlığı
FARKLI BİR KAYNAK
Süleyman Şah'ın SONGUR TİGİN, Gündoğu, Dündar ve Ertuğrul adında dört oğlu vardı. Sungur Tigin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte yurtlarına döndü. Dündar ve Ertuğrul, 400 çadır aile efradıyla Sürmeli Çukur’da birleşti. Selçuklular ve Süleyman Şah Sürmeli Çukur’da Moğollarla savaşan Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad’ın kuvvetlerinin az olduğunu gören Ertuğrul Gazi, ona yardım etti. Alaeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi'ye hediye olarak Domaniç yaylasını yazlık, Söğüt ovasını da kışlak olarak verdi ve Kayı boyu Anadolu'ya yerleşti.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Gündoğdu Bey

Gündoğdu Bey

Gündoğdu Bey

Gündoğdu Bey

Gündoğdu Bey

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

Kaan Taşaner

Kaan Taşaner

Kaan Taşaner

Kaan Taşaner

Kaan Taşaner

Kaan Taşaner